Διαχωρισμός μεγάλων & ψυχρών χώρων *Divide a large, cold space

the tip of the day

Οι μεγάλοι και ενιαίοι χώροι δεν αποκτούν εύκολα τη ζεστασιά των μικρότερων χώρων. Αν σας ανήκει ένας τέτοιος χώρος, δεν έχετε  παρά να τον διαχωρίσετε.Αυτό μπορεί να γίνει με παραβάν, με κουρτίνα  ακόμη και με κάποια φυτά εσωτερικού χώρου.

A large space couldn’t acquire easily the wormth of a smaller space. If you  own a place like that, you have to separate it. This could be done with a curtain, with a folding screen, even with houseplants.

*Αυτή η ανάρτηση είναι μέρος της σειράς Tip of the day”
*This post is part of the series “Tip of the day”

ya-zasnyalржд оао расчетный счетfilipino translated to english

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.